Vizualna igra

Fotografije: Play Digital

Jednostavan i geometrijski stil eksterijera u skladu je sa modernom građevinom sportske dvorane grada Pazina. Da bi stvorili vizualnu igru posađene su biljke koje se uzdižu i spuštaju, otvarajući i zatvarajući poglede sa i na eksterijer građevine sportske dvorane. Vizualna cjelina postignuta je i kroz istu boju biljaka koja zaokružuje građevinu.

Volite li jednostavnost, profesionalnost i želite kreativni, estetski i funkcionalno zanimljiv eksterijer – popunite obrazac.
Veselimo se svakom eksterijeru i svakoj suradnji!