Kružni modernizam

Fotografije: Play Digital

Tema “boćanje” diktirala je ideju za stvaranje sklupture kao i samog hortikulturnog uređenja kružnog toka koji se ističe sa jednostavnošću oblika i tekstura. Biljni materijal samog kružnog dijela kružnog toka čini jedna biljna vrsta, kuglasti grmovi šimšira koje karakteriziraju boće, na šljunčanoj podlozi. Na sredini kružnog toka nalazi se kamena skulptura koja podiže estetsku i doživljajnu vrijednost kružnog toka a isto tako predstavlja boćanje kao jedan od elemenata identiteta grada Pazina. Krajobraznim uređenjem kružnog toka u urbanoj sredini stavili smo sadržaj za podizanje ambijentalne vrijednosti sa namjerom da ne narušava prometnu signalizaciju i ukupnu preglednost.

Volite li jednostavnost, profesionalnost i želite kreativni, estetski i funkcionalno zanimljiv eksterijer – popunite obrazac.
Veselimo se svakom eksterijeru i svakoj suradnji!